Potem…….

Człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów,ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób  twórcą siebie samego.

Jan Paweł II

 

a jakie będzie P O T E M ????

Reklama