Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim

Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię
swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

 

Dzisiaj w poczet świętych zostanie powołanych dwóch papieży

 Ojciec św. Jan XXIII

i nasz ukochany Ojciec św Jan Paweł II

To ich imiona zostaną dzisiaj wypowiedziane  przez Pana w ten wielki dzień kanonizacyjny w Rzymie.

To Ich dzisiaj  nam Bóg wskaże jako tych, którzy swoim życiem ziemskim zasłużyli na wieczną chwałę i uwielbienie.
To do Nich będziemy wznosić nasze prośby o pomoc w naszym codziennym życiu i o wstawiennictwo za nami u samego Boga.

Cieszmy się, radujmy się, jest to wspaniały dzień Bożej chwały, który dany nam dzisiaj został do wewnętrznego rozrachunku naszego sumienia.
I chociaż już popołudniu ucichnie gwar na Placu św Piotra i wszyscy rozjadą się do własnych domów, coś  cennego i pięknego jednak w naszych sercach  pozostanie już na zawsze.

OTO JEST DZIEŃ, KTÓRY DAŁ NAM PAN,WESELMY SIĘ I RADUJMY SIĘ W NIM !!

Reklama