a dzisiaj znów poniedzia?ek

 

 

I bardzo dobrze, bo chocia? wczoraj by?a pi?kna i ciep?a niedziela. mój humorek jako? nie dopisywa?.Widac za bardzo sie wszystkim przejmuj?, a polityka ca?kowicie ju? mnie dobija.
Mia?o by? tak pi?knie…a b?dzie tak, jak dot?d.
Znów Kaczy?ski naobiecywa? gruszek na wierzbie i bardzo si? boje, ?e ponownie ciemne ludziska si? nabiora.
Bo jak daj?, znaczy si?, ?e s? dobrzy dbaj? o ludzi. nieprawda??
Nie wa?ne, sk?d na to wezm? pieni?dze, nie wa?ne,  ?e po cichu znów si? ob?owi?, lud klaszcze w ?apki.
Bo ludowi wiele do szcz??cia nie potrzeba, wystarczy byle och?ap rzuci?.
A LUD TO NIE JA   – wi?c kestem zbulwersowana.
Czy nie mam racji????

Ludzie, ratunku, znów Blog wariuje i co chwile error mi wyskakuje. Ju? trzeci raz pisz? ten sam tekst !!!!! Ole razy mo?na?????Pisze po jednym zdaniu i zatwierdzam, ale nie powiem, ?e u?atwia to w pisaniu, my?l mi ucieka…..Ale co zrobi?, gdy po wi?cej ni? dwóch napisanych zdaniach strona przestaje dzia?a??

Wrrr, a ju? przez kilka dni by?o normalnie. teraz znów te blogowe wariacje!!!W dodatku zamiast polskich s?ów, które poprawiam wci?? wychodz? ,i znaki zapytania, przepraszam, to nie moja wina, to znów Blog diza?a tak jak chce,Nie b?de wi?c nic wiecej [pisa?a. by sie nie denerwowa?

KONIEC PISANIA NA DZISIAJ. POCZEKA,. A? GAZETA SI? USTATKUJE!!!!