Dzień wszystkich świętych…….

    MEMENTO MORI……

A jednak to jest dzień radosny….

Imieniny Wszystkich Świętych.

Odwiedzamy groby Najbliższych,którzy już odeszli

i wspominamy,wspominamy….

Chwila zadumy,a potem….

Wracamy do swojej codzienności,krzątaniny…….

i znów zapominamy,bo w tej codzienności czasu coraz mniej na zastanawianie się nad tym,co już było.

Jesteśmy……..

przeminiemy….

ale znów zaistniejemy w innym wymiarze,w innej rzeczywistości ,

w której tyle czasu już będziemy mieli dla tych,którzy koło nas są…..

i nad tymi,których pozostawiliśmy na ziemskim padole……

Reklama