Będzie lepiej :-)

dzisiaj w telefoni polskiej powiedzieli mi, że co prawda jeszcze nadal nic się nie zmieniło, czyli nadal nie mogę mieć podłączonej neostrady, ale….

KTOś JUż SIę ZAINTERESOWAł MOJą SPRAWą !!!!!!! 

No proszę, jakie tempo zalatwien i skuteczności mają.

Chwila, chwila, co do skuteczności, to jeszcze poczekajmny, wszak jeszcze nie jest załatwione.

ALE Są WIDOKI 

Reklama