ALLELUJA!!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!!

Wstał dzisiaj piękny, radosny dzień.

Dzisiaj dzwony rano głośno całemu światu ogłosiły:

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ

Życie odnawia się na te wiosenne święta, przyroda  budzi się do życia, kurczaczki z jajek

wykluwają się z radosnym piskiem.

I my tez dzisiejszy dzień w oświętnym nastroju wraz z  naszymi rodzinami dzielimy się

jajkiem i składamy sobie życzenia.

I ja wszystkim w dniu dzisiejszym życzę, aby te święta były zaiste i radosne i wesołe,

pełne uśmiechów i szczerych miłych słów, pełne miłości , która  kilka dni temu za nas na krzyżu

oddana dzisiaj znów przez zmartwychwstanie Jezusa  w nas się odnawia.

WESOŁYCH  ŚWIĄT