bratki

w ogródku Jadziuli bratków wielecieszą nasze oczy w dni powszednie i niedziele


Kolorami swoimi ku nam przyzywająradością barw oczy nasze napawają.Reklama